PROJECTEN

Projecten

Nieuw aangekomen in Nederland betekent vaak geconfronteerd worden met instabiele levenssituatie. Ook maken ze zich zorgen om de familie die achtergebleven zijn. Maar ook hun eigen toekomst hier brengt ze in onzekerheid. We zien doordat geweld in familie, vooral geslacht specifiek geweld, zoals de structurele benadeling van vrouwen grote hinder veroorzaken in de ontwikkeling van de vrouw zodat ze zich stabiel emigreerrt. Uit gezondheids- (vaak psychisch), sociale en economische redenen lukt het vrouwen vaak niet om de taal te leren. Hun leven draait om de opvoeding van de kinderen en het huishouden. Door het verlies van sociale contacten ontstaat er eenzaamheid en isolatie. Hierdoor kan de vrouw haar zelfrespect en zelfwaardeling verliezen.

Ecowomen ziet een behoefte aan een laagdrempelig aanbood voor vrouwen met vlucht,- en migratie-ervaring. Door ze kennis te laten maken met het vrouwenatelier merken we dat deze vrouwen in staat zijn om op eigen kracht hun creativiteit en zelfbewustzijn te ontdekken en de isolement waarin ze zitten te doorbreken. Zo kunnen ze werken aan een stabielere levenssituatie in hun nieuwe thuisland.

Ecowomen is een vrouwenatelier die vrouwen bij elkaar brengt om hun vaardigheden zichtbaar te maken en zich verder hierin ontwikkelen. Zo kunnen ze zelfbewuster en onafhankelijk worden. Vrouwenatelier biedt ook de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen. Dat willen we doen door de volgende activiteiten aan te bieden:

• Organiseren wekelijkse sociale activiteit onder genot van koffie/thee
• Organiseren van workshops
• Workshop ontwerpen/maken van een traditionele sieraden
• Workshop breien
• Workshop koken uit eigen cultuur
• Workshop naaien van een kledingstuk uit eigen cultuur/land
• Inhuren externe deskundige
• Pedagoog (vertelt hoe vrouwen hun talenten kunnen ontwikkelen)
• Mode ontwerper
• Sieraden ontwerper
• Gynaecoloog
• Organiseren Ontbijtochtend
• Oppas regelen voor de kinderen van de vrouwen

De activiteiten worden steeds met hetzelfde groep mensen uitgevoerd.

Verder willen we vrouwen die kleine kinderen hebben ook de mogelijkheid geven om deel te nemen aan dit project. De vrouwen kunnen hun kinderen meenemen. Voor de kinderen willen een kamer inrichten zodat ze hier gaan spelen.


2. Hoe leidt deze activiteiten tot een grotere sociale samenhang?
Door deze activiteiten aan vrouwen met vlucht of migratie achtergrond aan te bieden zorgen we ervoor dat:
• De deelnemer een sociale netwerk opbouwt
• De deelnemer kennismaakt met verschillende talen en culturen onder een informele sfeer
• De deelnemer mogelijkheid krijgt om zich te bekwamen in het maken van sieraden
• Het vrouwenatelier het plek wordt waar de vrouwen regelmatig elkaar ontmoeten om hun vlucht en migratie-ervaring met elkaar te delen

Dit zorgt ervoor dat er minder stress is bij de vrouwen, er kan weer gezamenlijk gelachen worden en bovendien hun creatieve talenten ontwikkelen en uitvoeren.
-taal leren zodat ze zich verstaanbaar kunnen maken in hun dagelijkse leven
-professionels hoeven niet te zorgen voor een tolk, door sociale contacten die vrouwen opbouwen, kunnen ze hun eigen tolk meenemen naar bijvoorbeeld de huisarts of gemeente
– vrouwen voelen zich goed en niet eenzaam, doordat ze zien dat er ook andere vrouwen met hetzelfde problemen, vrouwen leren om zich alleen te redden, een vrouw krijgt weer zin om voor haar kinderen te zorgen.

3. Wie organiseert deze activiteit? Wie heeft het initiatief genomen?
Stichting Ecowomen Arnhem gaat deze activiteiten organiseren en heeft ook hier het initiatief voor genomen.
Om in contact te komen met deze vrouwen, gaan we asielzoekerscentra bezoeken om vrouwen kennis te laten maken met het project en hun deelname registreren. We betrekken ook de medewerkers van het COA (centraal opvang asielzoekers) bij deze project om ze hierover te informeren.
4. Wie is de doelgroep, voor wie zijn de activiteit bedoeld?
De doelgroep waar we ons op richten zijn vrouwen met vlucht- en migratieachtergrond die in het land van herkomst nare ervaring als discriminatie of geweld problemen hebben meegemaakt.
5. Kunt u aangeven wat het draagvlak is van de activiteit? Met andere woorden, hoeveel mensen uit de buurt/wijk/dorp en organisaties staan hier achter?
We verwachten dat er veel belangstelling voor deze activiteiten zullen zijn. Om de belangstelling van de vrouwen te testen, zijn we gestart met een testgroen van zes personen. We zien dat deze vrouwen erg leuk vinden en naar hun zin hebben.
Vrouwen geven reactie:

6. Op welke manier gaat u evalueren of het resultaat gehaald is?
Als we zien dat vrouwen regelmatig de vrouwenatelier bezoeken, deelnemen aan de activiteiten die we verzorgen en hun belangstelling tonen kunnen we concluderen dat de resultaten behaald worden.
Nadat de activiteiten voorbij zijn, ontvangen alle vrouwen een evaluatieformulier in hun eigen taal. Uit de evaluatieformulier beoordelen we of het gewenste resultaat is behaald.

7. Indien van toepassing, hoe vindt de bekostiging van het initiatief plaats na afloop van de projectperiode. Heeft u een onderhoudsplan?
Stichting Ecowomen is hier nog mee bezig.
8. Op welke wijze gaat u het initiatief en de resultaten daarvan kenbaar maken (website, social media enz.)
• Organiseren van een receptie voor alle belanghebbende bij de stichting en in het bijzonder bij dit project
• We maken de resultaten bekend op de website van:
• Ecowomen
• Spectrum
• De website van gemeente Arnhem
• Facebook en instagram pagina van Ecowomen
Als we de gewenste resultaten hebben bereikt, zullen we ook contact opnemen met de Gelderlander en RTV-Arnhem. Bij het welslagen van dit programma zal ook contact gezocht worden met de Gelderlander en RTV-Arnhem.
• Welke resultaten willen we zien met dit project?
In het atelier is er plek voor twintig personen. Wat gaan we ze aanbieden?
Dit project bevat 40 weken aan activiteiten, met elke week één activiteit.

Show More

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button
Close
Close